GoSantorini.gr

|Αρχική| |Ποιοί είμαστε| |Ιστορία| |Οδοιπορικό| |Παραλίες| |Αξιοθέατα| |Επιχειρήσεις| |Βίντεο| |Φωτογραφίες| |Χρήσιμες Πληροφορίες| |Ζωντανές Κάμερες| |Επικαιρότητα| |Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων| |Επικοινωνία| |Δρομολόγια ΚΤΕΛ| |Κατάλογος Πτήσεων|

Αφίξεις - αναχωρήσεις πτήσεων

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

BUS

Ειδήσεις - Νέα

newspaper-icon

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ                                                                          Οία,  21.07.2010       

Τηλ : 22860 72000

Πληρ. : Θεοδώρα Γιαννούση

Fax     : 22860 72005

 

     • Προς : Μ.Μ.Ε.
     •  
     • Κοινοποίηση :
     • §   Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης                     
     • §   Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Σαντορίνης
     • §   Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων Θήρας
     •     
 • Θέμα :  «Πράσινος Τουρισμός»

 Σας ενημερώνουμε για την προδημοσίευση της πράξης «Πράσινος Τουρισμός» του οποίου η προκήρυξη αναμένεται σύντομα.

 Η Πράξη αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ). Η Πράξη υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Κ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006), για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid).

 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006.

 

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • ·         Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • ·         Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
 • ·         Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
 •  Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

 Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Στις αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ θα εξειδικεύεται ο ρόλος καθενός εκ των δύο ΕΦΔ.

 Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 400.000,00.

 Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

 Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

  Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

  Στην Πράξη μπορούν να υποβάλουν από μια (1) πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.

 

  Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ΅ε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

  Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρίσκουν, μετά την οριστική προκήρυξη του Οδηγού της Πράξης, στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

 • ·         του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.visitgreece.gr, www.gnto.gr),
 • ·         της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, (www.antagonistikotita.gr),
 • ·         του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
 • ·         των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.
 •  

  Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

 

 Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεργαζόμενος αναπτυξιακός φορέας :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)

Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα/FAX: 2103620242/2103621950

e-mail:contact@elanet.gr Ιστοσελίδα:www.elanet.gr

 

 

Ο Πρόεδρος της ΚοινότηταςΟίας

 

Γεώργιος Αντ.Χάλαρης

 

© GoSantorini 2008 - Επισκοπή Γωνιάς, Σαντορίνη - Τηλ : 22860 33996 -   6931 918 741 - 6981 256 376 - e-mail : info@gosantorini.gr